/ Kadınlarda TPO'ya karşı antikor oranı: nedenleri ve tedavisi

Kadınlarda TPO'ya karşı antikor oranı: nedenleri ve tedavisi

Tiroid bezi hormon üretir,Bir kişinin zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlamak, vücut büyümesi, vücuttaki metabolik süreçlerin hızını düzenler. Vücutta, ortak bir ismi olan tiroid hormonları sentezlenir. Tiroid disfonksiyonu, vücutta ciddi komplikasyonları tetikler. Patolojinin zamanında tespiti için, vücuttaki kadınlarda ve erkeklerde TPO'ya karşı antikorların aşıldığını mı yoksa normal mi olduğunu belirleyen bir analiz yapılır.

kadınlarda TPO'ya karşı antikor oranı

"TPO'ya karşı antikorlar" terimi ne anlama geliyor?

TPO tiroid tarafından sentezlenmiş bir enzimdirtiroid peroksidaz veya mikrozomal peroksidaz denir. TPO, tiroid hormonlarının oluşumu reaksiyonlarında rol oynar ve vücutta önemli bir antijendir. İmmün ve endokrin sistemlerin patolojileri ile tiroperoksidazın içeriği bir tanı faktörüdür. Bu nedenle, çalışmada, "erkeklerde kadınlarda TPO'ya karşı antikor" terimi sıklıkla kullanılmaktadır ve hastalığı tanımlamak için bir tıbbi test gerçekleştirilmektedir.

TPO'ya karşı antikorlar protein kompleksleridirbağışıklık sistemini ihlal eden insan vücudunda sentezlenmiş (immünoglobulinler). Sonuç olarak, tiroperoksidaz enzimini yabancı bir cisim olarak algılamaya başlarlar. Enzim üzerindeki antikorların etkisi altında, aktivitesi keskin bir şekilde azalır, dolayısıyla katıldığı tiroid hormonlarının oluşumu durur. Sonuç olarak, daha fazla TPO yok edilir, daha az tiroid hormonları oluşur. TPO'ya karşı antikorların büyümesi, bezin işlev bozukluğuna yol açar. Bu nedenle, hipofonksiyonlu hastalara TPO antikorlarının aşılıp aşılmadığını belirlemek için bir kan testi atanır. Kadınlarda ve erkeklerde yüksek değerlere sahip olma olasılığı daha yüksektir, ancak erkeklerde gösterge doğaldan daha yüksek olabilir.

TPO'ya karşı antikor oranı

Antikorların doğal göstergesiTiroid peroksidaz tüm çalışma gruplarında aynı değere sahiptir. Böylece, kadınlar TPO oranına antikorlar ve farklı yaşlardaki erkeklerden analizinde 35 lU / ml idi. Yukarıdaki bileşen birimleri 35, tiroid immunoglobulinler olumsuz etkisi olduğu söylenebilir durumda. Araştırmaya katılan kadınların% 10 tiroid bezi hastalığı olan normlar için daha yüksek bir eşiği veya antikorların hafif fazlalığı, işaretlenmemiş olduğunu söylemek gerekir. Bu nedenle, bu özelliği ile ilgili daha ileri testler ve çalışmalar vücut ile bağlantılı olarak gereklidir.

kadınlarda tpo normuna karşı antikorlar

TPO'ya karşı artan antikorların önkoşulları ve sonuçları

Tiroid peroksidazına karşı antikorların yoğun gelişimi, bağışıklık sisteminin tiroid bezinin kendi bileşenlerini yok etmeye başladığı zaman ortaya çıkar. Bu durumda çeşitli patolojiler gelişir:

  • bez iltihabı - subakut ve kronik (latent) tiroidit;
  • gipoterioz - patolojik süreç,Diğer endokrin organların hastalıklarına yol açan tiroid hormonlarının eksikliği ile gelişir. Kadınlarda, sıklıkla seks bezleri ve obezitenin işlev bozukluğuna yol açar;
  • organın çoğalması - diffüz guatr. Tiroid hormonları ve iyot eksikliğinin bir sonucudur.

50 yıl sonra kadınlarda TBO'ya karşı antikor oranı

Antikorların normu aşıldığında durumlar vardırdoğum sonrası kadınlarda TPO'ya. Rahatsızlıklar, bağışıklık sisteminin yeniden yapılandırılması ve hamilelik sırasında endokrin bezinin çalışmasından kaynaklanır. Bu fenomen birkaç ay sonra bağımsız olarak devam edebilir, ancak çoğu kez endokrin uzmanına ciddi bir tedavi verilmeli, böylece disfonksiyon kalıcı hale gelmeyecektir.

TPO'nun Gösterge immünoglobulinler lupus eritematozus, skleroderma altında örneğin tiroit olmayan etkinlik göstermesiyle diğer otoimmün hastalıklar oranını aşabilir.

Subakut ve latent tiroidit

Subakut tiroiditin nedensel ajanı olarak kabul edilir.virüstür. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdikten sonra kişi halsizlik, halsizlik, boyunda orta derecede ağrı, boyun ve çene geri verir ve başını döndürürken yoğunlaşır. Genel olarak, resim çok belirgin değildir, bu nedenle hastanın sağlık durumunun gerçek nedeninin şüphelenildiği ve ortaya çıkmasından birkaç hafta önce olabilir.

Kadınlarda TPO'ya antikor oranı neden olur

Hafif vakalarda, hastalığın belirtileri ortadan kaldırılır.Aspirin çekerken. daha şiddetli yılında glukokortikoidlerin kullanımını gerektirir. subakut tiroidit inflamatuar süreç aylarca sürebilir, ancak genellikle iyi huylu ve bezin sonra tamamen geri çekebilir.

Latent tiroidit ile daha yaygındırKadınlarda TPO'ya karşı artan antikor oranı. Hastalığın nedenleri henüz tespit edilmemiştir. Semptomatoloji belirgin değildir: tirotoksikozun hafif bir tezahürü ve bezin hafifçe genişlemesi. Devam eden tirotoksikoz tedavisine karşın, bu semptomlar 2-5 ay içinde kaybolur. Bununla birlikte, birçok hastada hastalığın sık yinelemeleri dikkati çekmektedir ve hafif ila şiddetli ve tamamen iyileştirilebilen hipotiroidizm başlayabilir.

Otoimmün kronik tiroidit (Hashimoto tiroiditi)

Çoğu durumda, ihlalin sebebiTiroid bezinin aktivitesi, otoimmün tiroidit gibi bir hastalık ile ilişkilidir. Bu hastalıkta, 50 yıldan sonra kadınlarda TPO'ya karşı aşırı miktarda antikor daha sık görülür. Hastalığın en çarpıcı tezahürü guatr. Dahası, bezin genel konturları devam eder, ancak bazı durumlarda bir miktar asimetri olabilir. Yavaş yavaş, bez dokusunda patolojik değişikliklerin gelişmesi hipotiroidizm fenomenini geliştirir. Bazen tiroidit belirtileriyle birlikte Hashimoto, Graves hastalığının semptomudur. Bu en karmaşık tiroidit olgusudur.

kadınlarda tpo'ya karşı antikorlar

Hastalık erken dönemde tedaviye uygundur.Evre, kadınlarda TPO'ya karşı artmış bir antikor oranı vardı. Patolojinin tedavisi, cerrahi yöntemler, hormon replasman tedavisi kullanılarak gerçekleştirilir ve ayrıca anti-enflamatuar ilaçlar reçete edilir.

Bir hipotiroidizm varyantı - miksödem

Tiroid bezi yetersizliği, hangiMiksödem denilen vücutta metabolik süreçlerde bir gecikme vardır. Kadınlar genellikle bu hastalıktan muzdariptir. Patoloji düşük vücut ısısı, dış uyaranlara yavaş yanıt, yavaş konuşma, sürekli uyuşukluk, deride solukluk ile karakterizedir. Çiviler ve cilt kalınlaşır. Aktif bir saç ve kirpik kaybı vardır. Kadınlarda miksödem, yumurtalık hipofonksiyonu, diyabet ve obezite ile birlikte görülür.

kadınlarda TPO'ya karşı antikor oranı

Hipotiroidizm ve bozukluğa eşlik edebilir.dolaşım sistemi: dispne, kalbin ritminde bir azalma, kan basıncında bir azalma, kalp ve beyin damarları dahil olmak üzere kan damarlarındaki aterosklerotik değişikliklerin hızlı gelişimi. Bu tür semptomlarla, zamanında tedavi düzgün yapılmazsa, kalp yetmezliği gelişme olasılığı yüksektir.

Miksödem tanısı ve tedavisi

Miksödem, canlı bir semptomatolojiye sahip değildir ve gizli bir formda ilerler, bu nedenle teşhis edilmesi zordur. Eğer bir hastalıktan şüphelenirseniz, yetkili bir endokrin uzmanına başvurmanız gerekir.

Bir sonraki aşama nicel olacakHormon salgılanmasının seviyesi üzerine bir çalışma. Ek olarak, ek tanı ölçütleri reçete edilebilir: tiroid bezinin büyüklüğü ve yapısının incelenmesi; Bu durumda, fonksiyonel kabiliyetinin incelenmesi, bu durumda, radyoaktif (etiketli) iyot vücuda sokulur ve bezin farklı bölümleri tarafından hangi yoğunlukta emildiği gözlenir. Bazı durumlarda, biyopsi yapılır - laboratuvar çalışmaları için mikroskobik bez bezi parçası alınır.

Tanı konulduktan sonra hormon tedavisi. Hastalık belirtileri genellikle tablet şeklinde tiroid hormonları çekerken tamamen kaldırılır.

Gebe kadınlarda TPO'ya karşı yüksek düzeyde antikorlar

Hamilelik sırasında görülebilirKadınlarda TPO'ya karşı antikor oranını aşmıştır. Tiroid bezinin büyümesi not edilirse ve sonuç olarak hipofiz hormonu - tiroid hormonlarının sentezini kontrol eden TSH - seviyesi artarsa, göstergenin tarifi gereklidir. İkincisinin içeriği normal kalır.

Gebe kadınlarda TPO'ya karşı yüksek düzeyde antikorlar

Antikor testi bir kadını tanımlamaya yardımcı olurGebelikte kendini gösterebilen latent hipotiroidizm, bu zamandan beri tiroid bezi ciddi stresler yaşamaktadır. Artmış immünoglobulin sayısı, TSH'nin büyümesi ile birlikte, hormonların eksikliği gelişimini etkilediği için, bir kadındaki bezin işlev bozukluğunun ve çocuk için mevcut riskin gelişimini gösterir. Bu durumda, fetal ölümü önlemek için, hamile bir kadının patolojisi olan bir bebeğin doğumu hormonal tedavi reçete edilir.

Devamını oku: